Pro všechny dobré lidi...

Tyto stránky jsou věnované mé dceři Anetě (Anetce) Maléřové a všem dobrým lidem...

Anetka (úvod)

[2008-12-18] (01) - Jana Maléřová.jpg[2008-03-15] - Aneta Maléřová.jpg [2008-01-11] - Václav Maléř.jpg

Psáno k 7.4.2009 - Jen tak "mimo":   Péče státních institucí (na podnět soc.odb. Mag. města Opavy) vedla nakonec k 3-měsíčnímu pobytu naší odvlečené dcery na dětském odd. Psychiatrické léčebny v Opavě. "PĚKNÁ péče v zájmu dítěte", že?

Tyto stránky byly dříve napadeny HACKEREM a byly poničeny.  Asi někomu vadilo to, že už máme svou dceru doma a vyhrál jsem za pomoci paní vynikající advokátky JUDr. Jaroslavy Heřmanové, rovněž tak tisku, TV a dobrých lidí spory s Magistrátem města Opavy. "Obrázek" si udělejte sami.  Jinak, tyto stránky jsou v obnově (takže alespoň  "něco").

Pokud se někdo pozastavuje nad  naprostou libovůlí úředníků, nechť se podívá na případ, kdy nám byla naše dcera odvlečena z domova státní mocí... Tyto stránky obsahují i jiné odkazy na mnohem HORŠÍ případy...

Mějte se všichni dobře. Rovněž Vám děkuji za návštěvu těchto stránek. Co se týká dat stran mé dcery: Je to "balík dat", který není ještě kompletní. Potřebuje to čas. Musím to tady postupně "zanést", takže promiňte. Snažím se to tady zveřejňovat tak, aby to bylo "srozumitelné"... Děkuji.

Dále Vás žádám o jedno: přepošlete odkaz na tyto stránky dalším. CHCI, aby lidé věděli o tom, co může postihnout kohokoli z Vás.

Poznámka: Po prohlédnutí souboru ve formátu PDF použijte ikonku [BACK] a ne [X]

[2007-05-07] - Náhled - Lékařská zpráva - Anetka.jpg[2007-04-24] - Náhled - Podnět k odebrání Anetky.jpg[2007-05-09] - Náhled - Výkon rozhodnutí - Okr.soud Opava - Anetka.jpg

 

Podnět k odebrání Anetky ze dne 24.4.2007

Výkon rozhodnutí - Okresní soud ze dne dne 9.5.2007

Toto je SKUTEČNÝ zdravotní stav mé dcery ze dne 7.5.2007 před vydáním výkonu rozhodnutí Okr.soudem v Opavě. O nějakém prstu ani slovo. Zajímavé, že? Tento zdravotní stav je dokumentován pouze 2 dny před tím, kdy nám ji odebrali.

[2007-11-13] - Náhled - Já vinen - rozsudek okr.soud OPAVA.jpg

[2008-02-22] - Náhled - Toxikologie - Znalecky posudek Vaclav Maler.jpg[2008-01-25] - Náhled - 6To727-2007 - usnesení - Kra

 

 

 

 

 

Dne 13.11.2007 jsem byl Okr.soudem v Opavě uznán v souvislosti s bojem o svou dceru VINÝM z trestného činu podle §156 tr.zákona. Odvolal jsem se. Nic jsem neudělal. Jen bojoval o svou dceru.

Dne 25.01.2008 mne senát Krajského soudu v Ostravě zprostil této VINY a to bez možnosti OPRAVNÝCH prostředků. Vše souviselo s mou dcerou Anetkou. Zůstalo to tedy na případném přestupku (Magistrát). 

ZNALECKÝ POSUDEK:  Byl jsem nařknut z ALKOHOLISMU. Proto byl na PŘÍKAZ soudu vypracován znalecký posudek na mou osobu. Jen si to přečtěte - (c)2008 MUDr. Libor Chvíla, CSc, primář Psychiatrické léčebny v Opavě, znalec z oboru toxikologie.  Že jsem ale ožralec a věčný opilec jak se na mne někteří dívají?  Že ANO?  No tak to asi sotva...

 [2009-01-22] - Náhled - Zrušení přestupek - Mag.m.OP - VERDIKT Kr.soud OV.jpg

 

 

 

Dne 22.01.2009 mi Magistrát města Opavy sdělil, že jsem žádný přestupek nespáchal - promlčecí doba. Asi to VŠECHNO měli "perfektně" pod kontrolou. Nebo NE? Ale já skutečně nic neudělal. 

 

Copyright (c)2007-2009 Václav Maléř

 
Tyto stránky jsou věnované mé dceři Anetě (Anetce) Maléřové a všem dobrým lidem...